Välkommen till den centrala autentiseringstjänsten CAS. När du installerat men ännu inte konfigurerat CAS kan du autentisera genom att ange samma text som både användaridentitet och lösenord för att prova CAS.